Khalifah

Khalifah

Sejarah untuk Anak-Anak >> Dunia Islam Awal

Apa itu Khilafah?

Khilafah adalah nama pemerintahan Muslim yang memerintah Kerajaan Islam selama Abad Pertengahan. Untuk jangka waktu yang lama, Khilafah menguasai Asia Barat, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Budaya dan perdagangannya mempengaruhi banyak peradaban dunia yang menyebarkan agama Islam dan memperkenalkan kemajuan dalam sains, pendidikan, dan teknologi.

Siapa pemimpin Khilafah?

Kekhalifahan dipimpin oleh seorang penguasa yang disebut 'khalifah', yang berarti 'penerus.' Khalifah dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad dan sekaligus pemimpin agama dan politik dunia Muslim.


Peta Kerajaan Islam Kapan itu dimulai?

Kekhalifahan dimulai setelah kematian Muhammad pada tahun 632 M. Penerus pertama Muhammad adalah Khalifah Abu Bakar. Hari ini, sejarawan menyebut Kekhalifahan pertama sebagai Kekhalifahan Rashidun.

Empat Khalifah Pertama

Kekhalifahan Rashidun terdiri dari Empat Khalifah Pertama Kerajaan Islam. Rashidun berarti 'dibimbing dengan benar'. Keempat khalifah pertama ini disebut 'petunjuk yang benar' karena mereka semua adalah sahabat Nabi Muhammad dan mempelajari cara-cara Islam langsung dari Muhammad.

Kekhalifahan Rashidun berlangsung selama 30 tahun dari 632 M hingga 661 M. Empat Khalifah Pertama termasuk Abu Bakar, Umar Ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib.

Kekhalifahan Utama
  • Umayyah (661-750 M) - Di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah, Kerajaan Islam berkembang pesat hingga mencakup sebagian besar Afrika utara, India barat, dan Spanyol. Pada puncaknya, itu adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dunia.


  • Abbasiyah (750-1258 CE, 1261-1517 CE) - Abbasiyah menggulingkan Umayyah dan mendirikan Kekhalifahan Abbasiyah pada 750 CE. Aturan awal Abbasiyah adalah masa pencapaian ilmiah dan artistik. Kadang-kadang disebut sebagai Zaman Keemasan Islam. Pada tahun 1258, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad, dijarah oleh bangsa Mongol dan khalifah tersebut dibunuh. Setelah ini, Abbasiyah pindah ke Kairo, Mesir dan mendirikan kembali Kekhalifahan. Namun, mulai saat ini kekhalifahan memiliki kekuatan politik yang kecil.


  • Ottoman (1517-1924) - Para sejarawan umumnya mengutip permulaan Kekhalifahan Ottoman pada tahun 1517 M ketika Kekaisaran Ottoman menguasai Kairo, Mesir. Ottoman terus mempertahankan klaim mereka sebagai Kekhalifahan Islam sampai 1924 ketika Khilafah dihapuskan oleh Mustafa Ataturk, Presiden pertama Turki.
Jatuhnya Khilafah

Para sejarawan berbeda pendapat tentang kapan Khilafah Islam berakhir. Banyak yang mengakhiri kekhalifahan pada 1258 M, ketika Mongol mengalahkan Abbasiyah di Baghdad. Yang lainnya berakhir pada 1924 ketika negara Turki didirikan.

Muslim Syiah dan Sunni

Salah satu perpecahan utama dalam agama Islam adalah antara Syiah dan Muslim Sunni. Pembagian ini dimulai sangat awal dalam sejarah Islam dengan pemilihan Khalifah pertama. Syiah percaya bahwa Khalifah haruslah keturunan Nabi Muhammad, sedangkan Sunni berpendapat bahwa Khalifah harus dipilih.

Fakta Menarik tentang Khilafah Kerajaan Islam
  • Selama Kekhalifahan Abbasiyah ada Khalifah lain yang juga mengklaim Kekhalifahan termasuk Kekhalifahan Fatimiyah, Kekhalifahan Umayyah di Cordoba, dan Kekhalifahan Almohad.
  • Posisi khalifah menjadi turun-temurun selama Kekhalifahan Umayyah, menjadikannya dinasti Islam pertama.
  • Istilah 'khalifah' adalah versi bahasa Inggris dari kata 'khalifah' dalam bahasa Arab.
  • Salah satu tanggung jawab Khalifah adalah melindungi kota suci Islam Mekah dan Madinah.